پذیرندگان

کارت تخفیف

کارت اعتباری

بارمان پارسه امرتات

بی پی کارت BPCARD

"لیست پذیرندگان"

تخفیف ویژه برای خرید نقدی

فروش اقساطی بدون تخفیف

توضیحات بیشتر

تخفیف ویژه برای خرید نقدی

فروش اقساطی بدون تخفیف

10% تخفیف برای دارندگان کارت های تخفیف بی پی کارت آموزش انواع ساز های موسیقی در این آموزشگاه توسط بهترین اساتید توضیحات بیشتر

تخفیف ویژه برای خرید نقدی

فروش اقساطی بدون تخفیف

10% تخفیف کتاب برای دارندگان کارت های تخفیف بی پی کارت 15% تخفیف کارگاه های آموزشی برای دارندگان کارت های تخفیف بی پی کارت ارائه خدمات و اقساط 1 ماهه برای دارندگان ... توضیحات بیشتر

تخفیف ویژه برای خرید نقدی

فروش اقساطی بدون تخفیف

25% تخفیف برای دارندگان کارت های تخفیف بی پی کارت ارائه خدمات و اقساط 2 ماهه برای دارندگان کارت های اعتباری بی پی کارت برگزاری کلاس های آموزشی IT -  مدیریت - ... توضیحات بیشتر

تخفیف ویژه برای خرید نقدی

فروش اقساطی بدون تخفیف

15% تخفیف برای دارندگان کارت های تخفیف بی پی کارت ارائه خدمات و اقساط 4 ماهه برای دارندگان کارت های اعتباری بی پی کارت برگزاری کلاس های آموزشی گویندگی بازیگری دوبل ... توضیحات بیشتر

تخفیف ویژه برای خرید نقدی

فروش اقساطی بدون تخفیف

20% تخفیف برای دارندگان کارت های تخفیف بی پی کارت ارائه خدمات و اقساط 2 ماهه برای دارندگان کارت های اعتباری بی پی کارت در آموزشگاه موسیقی آرم ملودی انواع کلاس های ... توضیحات بیشتر

تخفیف ویژه برای خرید نقدی

فروش اقساطی بدون تخفیف

5% تخفیف برای دارندگان کارتهای بی پی کارت/ کانون کودک و نوجوان ققنوس اولین و قدیمی ترین سازمان مردم نهاد (N.G.O)   در استان البرز، با بیش از 26 سال سابقه و 14 ... توضیحات بیشتر

تخفیف ویژه برای خرید نقدی

فروش اقساطی بدون تخفیف

5% تخفیف برای دارندگان کارتهای بی پی کارت/ کانون کودک و نوجوان ققنوس اولین و قدیمی ترین سازمان مردم نهاد (N.G.O) در استان البرز، با بیش از 26 سال سابقه و 14 سال فعا ... توضیحات بیشتر

نمایش دسته های دیگر