پذیرندگان

کارت تخفیف

کارت اعتباری

بارمان پارسه امرتات

بی پی کارت BPCARD

"لیست پذیرندگان"

تخفیف ویژه برای خرید نقدی

فروش اقساطی بدون تخفیف

ارائه خدمات و اقساط 5 ماهه برای دارندگان کارت های اعتباری بی پی کارت ارائه انواع خدمات فیزیوتراپی توضیحات بیشتر

تخفیف ویژه برای خرید نقدی

فروش اقساطی بدون تخفیف

  {درمان قطعی اختلالات زیر در کودک و بزرگسال } گفتار درمانی :  (  لکنت زبان-اختلال تلفظ حروف - تاخیر در صحبت کردن - بیش فعالی - فلج مغزی - سکته مغزی ... توضیحات بیشتر

تخفیف ویژه برای خرید نقدی

فروش اقساطی بدون تخفیف

22% تخفیف برای دارندگان کارت های تخفیف بی پی کارت ارائه خدمات و اقساط5 ماهه بر ای دارندگان کارت های اعتباری بی پی کارت کلینیک فیزیوتراپی آهنگ سلامتی ( با تخصص آسیب ... توضیحات بیشتر

تخفیف ویژه برای خرید نقدی

فروش اقساطی بدون تخفیف

18% تخفیف برای دارندگان کارت های تخفیف بی پی کارت ارائه خدمات و اقساط به صورت 30% نقد مابقی اقساط 6 ماهه برای دارندگان کارت های اعتباری بی پی کارت ارائه انواع خدما ... توضیحات بیشتر

تخفیف ویژه برای خرید نقدی

فروش اقساطی بدون تخفیف

توضیحات بیشتر

تخفیف ویژه برای خرید نقدی

فروش اقساطی بدون تخفیف

انجام تمام کارهای فیزیوتراپی ، مکانوتراپی،الکترو تراپی ، مگنت تراپی cpm و لیزر ودارای 20درصد تخفیف نقدی برای دارندگان بی پی کارت توضیحات بیشتر

تخفیف ویژه برای خرید نقدی

فروش اقساطی بدون تخفیف

50% تخفیف برای دارندگان کارت های تخفیف بی پی کارت ارائه خدمات و اقساط 50% نقد و مابقی 4 ماهه به دارندگان کارت های اعتباری بی پی کارت ارئه انواع خدمات دندانپزشکی تو ... توضیحات بیشتر

تخفیف ویژه برای خرید نقدی

فروش اقساطی بدون تخفیف

انجام درمان فیزیوتراپی بیماران سرپایی شامل درمان های , الکتروتراپی ,مکانوتراپی,حرکات درمانی,اولتزاسوند,ماساژ, تکنیک های درمانی دستی,کشش دستی,کشش& ... توضیحات بیشتر

نمایش دسته های دیگر