پذیرندگان

کارت تخفیف

کارت اعتباری

بارمان پارسه امرتات

بی پی کارت BPCARD

"لیست پذیرندگان"

تخفیف ویژه برای خرید نقدی

فروش اقساطی بدون تخفیف

به زودی به شبکه بزرگ بی پی کارت می پیوندد. توضیحات بیشتر

تخفیف ویژه برای خرید نقدی

فروش اقساطی بدون تخفیف

به زودی به شبکه بزرگ بی پی کارت می پیوندد توضیحات بیشتر

تخفیف ویژه برای خرید نقدی

فروش اقساطی بدون تخفیف

ویژگی ها: مطابق با تکنولوژی جدید RO (اسمز معکوس)  دستگاه 6 مرحله ای نیازهای مختلف تصفیه و پالایش آب را تامین می کند.حذف گل و لای و جلبکحذف کلر و گاز ه ... توضیحات بیشتر

نمایش دسته های دیگر