پذیرندگان

کارت تخفیف

کارت اعتباری

بارمان پارسه امرتات

 

پس از گذشت دو سال هر خانواده ایرانی یک کارت اعتباری بی پی کارت دارد و نمایندگی های فعال این شرکت در همه مراکز استان ها با انجام وظایف منظم خود استان مورد نمایندگی را مدیریت می کنند ، 

واگذاری این کارت های اعتباری موجب پایین آمدن نرخ تورم و رونق کسب و کار پذیرندگان این طرح گردیده و همچنین کلیه خانوار های عضو این شبکه با برنامه پرداختی اعتباری ، نیاز های پیش آمده را بر طرف می نمایند و فشار روانی در مواقع ضروری از روی سرپرست خانوار به این واسطه برداشته شده است .

ارسال نظر

من را از نظرات بعدی از طریق ایمیل اگاه بساز
عمومی
خصوصی

0 پیام