پذیرندگان

کارت تخفیف

کارت اعتباری

بارمان پارسه امرتات

 

 

 

قرارداد منعقد شده فی مابین دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان و شرکت بارمان پارسه امرتات

بارمان پارسه امرتات

 

 

 

قرارداد منعقد شده فی مابین سازمان صنعت معدن و تجارت استان لرستان و شرکت بارمان پارسه امرتات

بارمان پارسه امرتات

 

 

 

قرارداد منعقد شده فی مابین استانداری استان لرستان و شرکت بارمان پارسه امرتات

بارمان پارسه امرتات

 

 

 

قرارداد منعقد شده فی مابین تعاونی تولیدی توزیعی کارکنان استانداری استان لرستان و شرکت بارمان پارسه امرتات

بارمان پارسه امرتات

 

 

قرارداد منعقد شده فی مابین پارک علم و فناوری استان لرستان و شرکت بارمان پارسه امرتات

بارمان پارسه امرتات

 

 

 

قرارداد منعقد شده فی مابین بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان و شرکت بارمان پارسه امرتات

بارمان پارسه امرتات

 

 

قرارداد منعقد شده فی مابین بانک ملی اداره امور شعب استان لرستان و شرکت بارمان پارسه امرتات

بارمان پارسه امرتات

 

 

قرارداد منعقد شده فی مابین اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان و شرکت بارمان پارسه امرتات

بارمان پارسه امرتات

 

 

 

قرارداد منعقد شده فی مابین استانداری استان لرستان و شرکت بارمان پارسه امرتات

بارمان پارسه امرتات

 

 

قرارداد منعقد شده فی مابین اداره کل اوقاف و امور خیریه استان لرستان و شرکت بارمان پارسه امرتات

بارمان پارسه امرتات

 

 

قرارداد منعقد شده فی مابین وزارت صنعت معدن تجارت استان تهران و شرکت بارمان پارسه امرتات

بارمان پارسه امرتات

 

 

قرارداد منعقد شده فی مابین انجمن صنفی کارگری مهندسین جوش استان البرز و شرکت بارمان پارسه امرتاتبارمان پارسه امرتات

 

 

قرارداد منعقد شده فی مابین جهاد دانشگاهی استان تهران و شرکت بارمان پارسه امرتات

بارمان پارسه امرتات

 

 

 

قرارداد منعقد شده فی مابین شرکت بالین تک استان قزوین و شرکت بارمان پارسه امرتاتبارمان پارسه امرتات

 

 

 

قرارداد منعقد شده فی مابین شهرداری شهرستان هشتگرد استان البرز و شرکت بارمان پارسه امرتاتبارمان پارسه امرتات

 

 

 

قرارداد منعقد شده فی مابین اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان مرکزی و شرکت بارمان پارسه امرتات

بارمان پارسه امرتات

 

 

 

قرارداد منعقد شده فی مابین گروه ایران بار استان فارس و شرکت بارمان پارسه امرتات

بارمان پارسه امرتات 

 

قرارداد منعقد شده فی مابین شرکت زرین غزال ( دایتی _ آپادا )استان فارس و شرکت بارمان پارسه امرتات

بارمان پارسه امرتات 

 

قرارداد منعقد شده فی مابین سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر و شرکت بارمان پارسه امرتات

بارمان پارسه امرتات 

 قرارداد منعقد شده فی مابین اداره کل بهزیستی استان بوشهر و شرکت بارمان پارسه امرتاتبارمان پارسه امرتات

 

 

 

قرارداد منعقد شده فی مابین انجمن آزمایشگاه همکار کالیبراسیون استان بوشهر و شرکت بارمان پارسه امرتات

بارمان پارسه امرتات 

 

 

قرارداد منعقد شده فی مابین مخابرات منطقه لرستان و شرکت بارمان پارسه امرتات

بارمان پارسه امرتات 

 

 

قرارداد منعقد شده فی مابین اتاق اصناف مرکز استان بوشهر شرکت بارمان پارسه امرتاتبارمان پارسه امرتات 

 

 قرارداد منعقد شده فی مابین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شرکت بارمان پارسه امرتات

بارمان پارسه امرتات

 

 

قرارداد منعقد شده فی مابین سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان و شرکت بارمان پارسه امرتات

بارمان پارسه امرتات

 

 

 

قرارداد منعقد شده فی مابین اداره کل بهزیستی استان بوشهر و شرکت بارمان پارسه امرتات

بارمان پارسه امرتات

 

 

 قرارداد منعقد شده فی مابین سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر و شرکت بارمان پارسه امرتات

بارمان پارسه امرتات

 

 

 

قرارداد منعقد شده فی مابین شرکت تعاونی مصرف کارکنان ملی فولاد ایران و شرکت بارمان پارسه امرتات

بارمان پارسه امرتات

ارسال نظر

من را از نظرات بعدی از طریق ایمیل اگاه بساز
عمومی
خصوصی

0 پیام